Dětská skupina Sluníčko Domažlice

Aktuálně: Zápis proběhne 3.5.2023 od 8:00-15.00. Rezervujte si čas po tel. či mailu. S sebou OP a rodný list dítěte. Náhradní termín dle individuální domluvy. Těšíme se na Vás.

Sluníčko Domažlice je příspěvková organizace města. Od 6:00 do 16:00 hodin pečujeme o děti od 1 roku v příjemném a bezpečném prostředí v Michlově ulici. Cílem našeho zařízení je zabezpečení všestranného harmonického rozvoje dětí od raného věku v souladu s jejich věkovými možnostmi a s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem odpovídající věku dítěte.

ZAJIŠŤUJEME

laskavé a bezpečné prostředí, kde se děti seznamují se světem kolem nich, a bohatou nabídku činností.

GARANTUJEME

zkušený personál se zdravotnickým i pedagogickým vzděláním a pestrou nabídku jídelníčku.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

vytváříme prostředí, kde citlivě reagujeme na potřeby každého dítěte ve skupince.

Děti

Příchod do kolektivu je pro Vaše dítě důležitou etapou v jeho životě a je zcela přirozené, že je spojeno s emocemi. Proto Vám nabízíme tzv. adaptační týden, jehož cílem je poskytnout možnost citlivějšího přístupu k osobnosti malého človíčka.

Podmínky pro přijetí do Sluníčka

  • věk dítěte od 1 roku
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
  • povinné (pravidelné) očkování dítěte
  • vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
  • děti přijímáme během celého roku

Možnosti docházky

  • Jeden den v týdnu 360,- Kč měsíčně + stravné
  • Dva dny v týdnu 720,- Kč měsíčně + stravné
  • Tři dny v týdnu 1 080,- Kč měsíčně + stravné
  • Čtyři dny v týdnu 1 440,- Kč měsíčně + stravné
  • Pět dní v týdnu 1 800,- Kč měsíčně + stravné

Máte dotazy? Sem s nimi!

Ředitelka

Mgr. Veronika Beránková

Název

Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace

71294121

Adresa

Michlova 565, 344 01 Domažlice

Telefon

727 862 686